آموزش رله و حفاظت

با توجه به اینکه انتخاب، طراحی، ستینگ و تست رله ها و سیستم های حفاظتی نیازکند آشنایی و مهارت کافی در این زمینه می باشد، این شرکت در راستای ارتقاء خدمت رسانی به مشتریان محترم، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در زمینه رله و حفاظت نموده است. این دوره ها با توجه به نیاز متقاضی، در محل سایت یا در لابراتوار رله و حفاظت این شرکت برگزار می گردد.
دوره های قابل ارائه توسط پیشتاز تامین تجهیز غرب عبارتند از:

SEP001

SEP002

VMP001

MCM00

RTS001