جایگزینی رله‌های حفاظتی Sepam با رله‌های Easergy P5

پیشتاز تامین تجهیز غرب به عنوان نماینده رسمی اشنایدر الکتریک به استناد هولوگرام ایران که در آخرین نامه نمایندگی‌های قابل ارائه معرفی شده است.

pishtaz relay

پیرو گزارش‌های متعدد از عملکرد نامناسب و طول عمر پایین رله‌های حفاظتی Easergy P3 این شرکت خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان دانسته و طی مکاتبات صورت گرفته با شرکت اشنایدر الکتریک خواهان پاسخگویی به این مورد بوده است.

اشنایدر الکتریک در پاسخ به این مورد با اشاره به کاربرد اعلام شده برای مصارف Easergy P3 در وبسایت رسمی اشنایدر الکتریک  این رله حفاظتی جهت استفاده در شبکه‌های توزیع صنایع پایین دستی و ابنیه طراحی و تولید شده است و برای استفاده در صنایع اصلی همچون نفت و گاز و پتروشیمی رله حفاظتی Easerggy P5 معرفی شده است.

معرفی رله حفاظتی Easergy P3 در سایت اشنایدر الکتریک (لینک) 

معرفی رله حفاظتی Easergy P5 در سایت اشنایدر الکتریک (لینک) 

همچنین شرکت اشنایدر الکتریک رله‌های حفاظتی Easergy P5 را به عنوان جایگزین رله‌های از رده خارج شده Sepem سری‌های 20 و 40 معرفی کرده است.

جایگزینی Sepam سری 40 با Easergy P5

جایگزینی Sepam سری 20 با Easergy P5

ویدیو شرکت اشنایدر الکتریک جهت جایگزینی رله‌های حفاظتی Easergy P5 با رله‌های از رده خارج شده Sepem سری‌های 20 و 40