Project Description

ده نکته کلیدی درباره‌ی Sepam60

  • رله حفاظتی SEPAM 60 برای حفاظت‌های پیشرفته

  • دارای حفاظت‌های جریانی و ولتاژی، توانی و فرکانسی

  • دارای 4 ورودی جریان و 3 ورودی ولتاژ

  • حفاظت‌های تخصصی ترانس، موتور،ژنراتور و خازن

  • قابلیت افزایش تعداد ورودی‌ها به 28 و تعداد خروجی‌ها به 17

  • دارای حفاظت‌های بانک خازن با الگورتیم مخصوص حفاظت خازن

  • قابلیت متصل شدن به نرم افزار SFT2841 برای انجام تنظیمات

  • قابلیت اتصال تا 16 ورودی RTD برای اندازه گیری دمای تجهیز

  • پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی ModBUS و IEC 60870-5-103 و DNP3

  • پشتیبانی از پروتکل ارتباطی اترنت IEC61850 در بستر CAT6 و Fiber

رله‌ی حفاظتی Sepam60؛ برای حفاظت‌های پیشرفته

سپم 60

سایر محصولات مرتبط