هولوگرام

شرکت تله مکانيک ايران بعنوان دفتر رسمی اشنايدر الکتريک در ايران اقدام به الصاق هولوگرام اصالت کالا برروی تمام محصولات اشنايدر الکتريک که از مبادی رسمی و قانونی وارد ايران شده، نموده است.

اين هولوگرام برای حصول اطمينان از اصالت کالا توسط شرکت اشنايدر الکتريک، اختصاصاً براي بازار ايران در اروپا چاپ شده است و دارای مشخصات کنترلی دقيق با قابليت‌های امنيتی بالاست.