Project Description

نه نکته کلیدی درباره‌ی Sepam20

  • رله حفاظتی SEPAM 20 برای حفاظت‌های پایه

  • دارای حفاظت‌های جریانی یا ولتاژی

  • دارای 4 ورودی ولتاژ و حفاظت‌های کامل ولتاژی

  • حفاظت‌های فیدری، ترانس، موتور در حالت جریانی

  • حفاظت باسبار در حالت ولتاژی

  • قابلیت افزایش تعداد ورودی‌های دیجیتال به 10 و تعداد خروجی ها به 8 عدد

  • دارای 4 ورودی ولتاژ برای حفاظت‌های کامل ولتاژی

  • قابلیت متصل شدن به نرم افزار SFT2841

  • پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی ModBUS و IEC 60870-5-103 و DNP3

رله‌ی حفاظتی Sepam20؛ دارای حفاظت‌های پایه

Sepam20

سایر محصولات مرتبط