گارانتی

از قديم گفته‌اند هر گردی گردو نيست. تفاوت بسيار اساسی بين خدمات پس از فروش و گارانتی که توسط نماينده رسمی شرکت سازنده ارائه می‌گردد و ادعای کسانيکه صرفاً اقدام به واردات محصول از هر طريق می‌نمايند، وجود دارد.

برای برخورداری از خدمات فوق و خريد مطمئن رله­ های ­حفاظتی اشنايدر الکتريک (Sepam – MiCOM – Easergy P3) می توانيد از طريق شرکت پيشتازتامين‌تجهيزغرب نماينده رسمی اشنايدر الکتريک اقدام نمائيد.